A könyv megtekinthető a kiadó honlapján is.

Részlet Dr. Zárda Sarolta főiskolai rektor véleményéből:

A mű egy kézikönyv, mely tartalmazza az összes olyan információ technológiával kapcsolatos ismeretet, amelyre szüksége lehet egy vállalati vezetőnek az információ-technológiai alapú controlling rendszer alkalmazásánál.

Érdekes megoldás a könyv szintje. A szint az ismeretek részletezettségét, illetve egy bizonyos szempontból (az olvasó célja szerint) való csoportosítását jelenti. Ennek megfelelően ez a könyv nem lineárisan olvasandó, hanem kézikönyvszerűen. Aki lineárisan olvassa, az kb. 4 szemeszternyi anyagot tekint át a rendszerszervezői iskolából.

Tekintsük át lineárisan a fejezeteket:

  1. I. Téma bemutató

    A „Téma bemutató” fejezet egyúttal az 1. színt, terjedelme 50 oldal. Kizárólag szimbolikus rajzok, esettanulmányok, ill. provokatív kérdések megfogalmazásával vezeti be az olvasót egy terjedelmes, új világba. Ebbe a fejezetbe több, egyszerű elméleti alap kívánkozna. Jelen esetben a konklúziót az olvasónak kell megtenni az „AHA” élmény felismerésével. Ugyanakkor a 12. és a 13/ a, 13/b ábrák már a kívánatos mélységben és módszerrel tárgyalják az új ismereteket.

  2. II. Felsőfokú ismeretek

    Vállalkozások, szervezetek üzleti információ-technológiai ismeretei. Ez a fejet a 2. szint, terjedelme 190 oldal, a könyv ismeretátadó része. Az első oldaltól kezdve tömény, de érthető, a megértése időt igényel. Pozitívum, hogy mindenegyes új fogalomnál utal arra, hogy hol van kifejtve. Bevezeti a bekeretezett definíciók kiemelését, amely végigvonul a következő szinten is. Folyamatosan aktivizálja az olvasót. Jól strukturálja a vállalat különböző szintű és tartalmú információs rendszereit és azok követelményeit.

  3. III. Új ismeretek, megvalósítási példák az üzleti informatikában.

    Ez a fejezet alkotja a 3. szintet, terjedelme 128 oldal. A fejezet már teljes egészében a fő témára, a controlling összefüggéseire koncentrál. Sok példát – néha túlzottan részletesen is – tartalmaz, ábrákkal gazdagon illusztrálva. A példák megértése nehéz, tapasztalatot igényel. Részletesen kitér az adatbiztonság kérdéskörére és elméleti alapjaira, csakúgy mint az adatstruktúra, adathierarchia elméletére…

A mű különös előnye a szimbolikus karikatúrák, valamint az áttekintést segítő ábrák gazdag gyűjteménye. Ez élményszerűvé teszi az olvasást. A gyakorlati példák bemutatása (forgótőke jövedelmezőség, operatív likviditás stb.) feltétlenül hasznos.

Összességében a mű egyaránt alkalmazható a felsőoktatásban, és kézikönyvként használható a vállalati vezetők számára…

Dr. Zárda Sarolta rektor
GDF